Σύνοικος και συνοδοιπόρος στη ζωή μας η Παναγία της Πορταϊτισσας

 


Τά πρῶτα βήματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης Μαδαγασκάρης

Μέ τήν εὐλογίαν τῆς Παναγίας, κ΄ τήν δική σας συνδρομή, συμμετοχή, στέρηση , τελείωσε ἡ πρώτη φάση τῆς ἀνεγέρσεως τῆς Μονῆς, με τό προστατευτικόν, περιμετρικόν τεῖχος, μῆκους 800 μέτρων κ΄ ὓψους, ἀπό: 4.50--5.00, μέ ὑψομετρικά εἰς τά ἀναγκαία ἐπίπεδα.Τά χρησιμοποιηθέντα ὑλικά, εἶναι πέτρα, σκληρή σάν γρανίτης, τοπική, τῆς περιοχῆς ἐδῶ,κ΄τοῦμβλα πάλι τῆς περιοχῆς, κατασκευαζόμενα, 2000 μέτρα πρίν τήν Μονήν κ΄ χρησιμοποιούμενο ὀλόκληρο τό κτῆμα, εἶναι παραδοσιακή χώρα τῶν τούμβλων. Ἡ ἐργασία ἂρχισε: 29 Ἰουνίου 2015 κ΄ τελείωσε 29 Ἰανουαρίου 2016, μέ κάποιες ἡμέρες διακοπῆς λόγω βροχοπτόσεων. Τό ὑψόμετρο τοῦ χώρου, εἶναι περίπου: 1.000 μέτρα. 

       Εὐρίσκεται ἀνάμεσα σε ἓνα μεγάλο κ΄ ἒνα μικρό ποτάμι μέ πυκνή βλάστηση. Τώρα μέ τήν εὐλογίαν τῆς Παναγίας ἀρχόμεθα τῶν σχεδίων τῶν κελιῶν, εὒχεσθε, νά βοηθήση ἡ Παναγία νά ὁλοκληρωθοῦν συντόμως. Τά χρησιμοποιηθησόμενα ὑλικά: τοῦμβλα, πέτρες, ξύλα, κεράμεια.
  
     Εὐχαριστοῦμε διά τήν βοήθειαν κ΄ συνδρoμήν σας εἰς τόν οἶκον τῆς Παναγίας κ΄ νά εἶναι σύνοικος κ΄ συνοδοιπόρος εἰς τήν ζωήν σας, ἡ δέ ἀκαταμάχητος τοῦ Σωτῆρος ἰσχύς, νά σᾶς περιζωνύει, διαφυλάττουσα ἀπό κάθε ἐπιβουλή, ὀρατῶν κ΄ ἀοράτων ἐχθρῶν.  

     Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν...
          Ιsaorana,mandrakariva,anie,Andriamanitra....   
    Ἡ Παναγία μαζί σας.

    Εὐλογεῖτε.ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΔΩ 
 Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας - Ἱερὰ Μητρόπολις Μαδαγασκάρης

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη