Παράνομο streaming: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την προληπτική διακοπή πρόσβασης σε ιστοσελίδες

 


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμός των στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 «Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, της απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυτού.

Η απόφαση εντάσσεται στο πρόσφατο πλαίσιο για την καταπολέμηση του παράνομου streaming στην Ελλάδα, το οποίο προβλέπει την προληπτική διακοπή πρόσβασης σε ιστοσελίδες και σύστημα επιφυλακής στην ΕΕΤΤ.

typologies.gr

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη