Αλλάζουν όλα στη διαφήμιση στα ΜΜΕ με επιστροφή στο «νόμο Βενιζέλου»

Πλήρης αλλαγή και στο διαφημιστικό καθεστώς. Το άρθρο 12 του ν. 2328/1995 αναδιαμορφώνεται εξ ολοκλήρου. Το ποσοστό των επιστροφών επανέρχεται στο 9,9%, ρύθμιση που σύμφωνα με πληροφορίες μας δεν βρίσκει σύμφωνους όλους τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο επιστροφή στο καθεστώς του «νόμου Βενιζέλου», για το οποίο οι ίδιοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί είχαν δημόσια καταγγείλει ότι δημιούργησε μια παράλληλη αγορά, συχνά αδιαφανή. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι όμως πως η κυβέρνηση δηλώνει φιλελεύθερη στα λόγια, καθώς απέφυγε να καταργήσει πλήρως το άρθρο και να απελευθερώσει τις επιστροφές.


Πρακτικά έγιναν αποδεκτά από την κυβέρνηση σχεδόν όλα τα αιτήματα των διαφημιστών και των διαφημιστικών εταιρειών, είναι δε χαρακτηριστικό πως προβλέπεται  πλήρης απαλλαγή φορολογίας  για διαφημιστικές επενδύσεις έως και το 2022!

Το νέο διαφημιστικό καθεστώς (άρθρο 8Α στο σχέδιο νόμου) εισάγει την πλήρη ελευθερία των ΜΜΕ κάθε είδους (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδα, περιοδικό) στην άσκηση εμπορικής πολιτικής, τηρώντας μόνο τα όρια του ελεύθερου ανταγωνισμού (παράγραφος 3). Το νέο άρθρο προβλέπει:

Όλοι οι φόροι, ανάμεσά τους και ο ειδικός φόρος, υπολογίζονται επί του 80% της διαφημιστικής αξίας, αφού έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις, με μοναδική εξαίρεση τον ΦΠΑ, που παραμένει στο 100% της αξίας που συμφωνήθηκε.

Η επιβράβευση διαφημιστικών εταιρειών από τα ΜΜΕ ορίζεται με ανώτατο όριο το 9,9% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης. Δεν δικαιούνται επιβράβευση οι επιχειρήσεις που απλώς μεσολαβούν για την αγορά χρόνου ή χώρου στα ΜΜΕ.

Απαλείφεται η υποχρέωση του διαφημιστή να πληρώσει το ΜΜΕ εντός τριών ημερών από την εντολή του διαφημιζόμενου.Επιτρέπεται, σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, η παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων για πελάτες-διαφημιζόμενους, αλλά μόνο μέχρι ποσοστό 35% για το ραδιόφωνο και 20% για την τηλεόραση.

Η χορηγία θεωρείται διαφήμιση, με εξαίρεση αυτή που προέρχεται από μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Τα μηνύματα για την ψηφιακή μετάβαση, όπως και τα κοινωνικά μηνύματα απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Τηλεόρασης.

Οι διαφημιστικές εταιρείες δεν νοούνται πλέον ως προμηθευτές του Δημοσίου στη συναλλαγή τους με τα ΜΜΕ και ελέγχονται μόνο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Καταργείται η διάταξη για τη μέτρηση και παρακολούθηση των διαφημιστικών μηνυμάτων στα ΜΜΕ με υπουργική απόφαση.

Παραμένει σε ισχύ το καθεστώς της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διάθεσης διαφημιστικού χρόνου, όπως όριζε ο «νόμος Παππά», εισάγεται ωστόσο η δυνατότητα της εθελοντικής συμμετοχής σε αυτήν. Η πλατφόρμα διάθεσης διαφημιστικού χρόνου δημιουργείται από τα ίδια τα ΜΜΕ με τη σύσταση νομικού προσώπου ή μπορεί να ανατεθεί σε τρίτη ανεξάρτητη εταιρεία.

www.typologies.grΔημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη