Γιατί πρέπει να επιλέγετε μελωδικούς ήχους για την αφύπνιση σας

Τα άτομα με μελωδικούς ήχους στα ξυπνητήρια τους εμφανίζουν μειωμένα επίπεδα πρωινού χασμουρητού, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο PLOS One


Τα ευρήματα παρέχουν νέες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο μείωσης της αποτυχίας στην απόδοση που συχνά παρατηρείται κατά την αφύπνιση.

"Με την έρευνά μας στην ακουστική αντίληψη, την αίσθηση της γνώσης και την αδράνεια του ύπνου, έγινε φανερό ότι αν και οι ακουστικοί συναγερμοί είναι μια κοινή μέθοδος για την αφύπνιση των ανθρώπων, η γνώση για την αποτελεσματικότητα αυτών των διεγέρσεων στη γνωστική λειτουργία μετά την αφύπνιση ήταν πολύ λεπτή", εξήγησε ο Stuart McFarlane, κύριος συγγραφέας της μελέτης και διδακτορικός ερευνητής στο Royal Melbourne Institute of Technology.

"Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδράνεια του ύπνου εμποδίζει την ανθρώπινη απόδοση μετά το ξύπνημα και ότι οι περισσότερες ψηφιακές συσκευές σήμερα είναι ικανές να παίζουν πολύπλοκο και εύκολα προσβάσιμο ήχο, θεωρήσαμε ότι ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που απαιτούσε περισσότερη προσοχή. Εν ολίγοις, η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών εγρήγορσης για τη μείωση της αδράνειας του ύπνου".

Στη μελέτη, 50 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν μια ηλεκτρονική έρευνα που τους επέτρεψε να συνδέσουν εξ αποστάσεως τον τύπο ήχου που συνήθιζαν να ξυπνούν, και έπειτα αξιολόγησαν τα επίπεδα επιδεξιότητας και εγρήγορσης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ήχοι συναγερμού που χαρακτηρίστηκαν ως μελωδικοί συσχετίστηκαν με χαμηλότερα επίπεδα αδράνειας του ύπνου σε σύγκριση με τους ήχους που χαρακτηρίστηκαν ως μη ομοιόδοξοι, κάπως μη-μελωτοί, ούτε ανελληνικοί ούτε μελωδικοί και πολύ μελωδικοί.

"Πιστεύουμε ότι ένας σκληρός ήχος μπιπ μπιπ μπορεί να λειτουργήσει για να διαταράξει ή να συγχέει την εγκεφαλική μας δραστηριότητα όταν ξυπνάει, ενώ ένας πιο μελωδικός ήχος, όπως οι "Good Vibrations "των Beach Boys ή το" Close To Me" της The Cure μπορεί να μας βοηθήσουν να μεταβαίνουμε στο να ξυπνήσουμς με πιο αποτελεσματικό τρόπο ", δήλωσε ο συν-συγγραφέας Adrian Dyer.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές συνέπειες για όποιον χρειάζεται να εκτελέσει κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας αμέσως μετά το ξύπνημα.

"Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις του αδρανοποιημένου ύπνου στην ανθρώπινη απόδοση μετά από το ξύπνημα. Η δυσκολία που μπορούμε να αισθανόμαστε κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης διαρκεί συνήθως μέχρι και 30 λεπτά, ωστόσο έχουν αναφερθεί και περιόδους από 2 έως 4 ώρες ", δήλωσε ο McFarlane στο PsyPost.

"Όλοι δεν θα βιώσουν τις πλήρεις επιπτώσεις, αλλά για όσους το κάνουν, θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν κορυφαία απόδοση εντός αυτής της περιόδου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει άτομα που ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, πιλότους αεροσκαφών ή άτομα που πρέπει να οδηγούν σε απρόβλεπτες συνθήκες. Αν μπορούμε να εξουδετερώσουμε τα συμπτώματα της αδράνειας του ύπνου με οποιοδήποτε μέτρο μέσω των ήχων συναγερμού που χρησιμοποιούμε, θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα για πολλούς. Σε αυτή την πρώτη μελέτη, διαπιστώσαμε ότι οι συναγερμοί που θεωρούνται μελωδικοί μπορεί να είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη μείωση των συμπτωμάτων της αδρανείας του ύπνου.

Αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να μάθουμε για τη σχέση μεταξύ των ακουστικών συναγερμών και της αδράνειας του ύπνου.

"Αυτή η μελέτη είναι το αρχικό στάδιο της συνεχιζόμενης έρευνας σε έναν πολύ περίπλοκο τομέα. Τα τρέχοντα αποτελέσματα πρέπει να θεωρηθούν ως θετικά σημεία αναφοράς που χρησιμοποιούμε για να εστιάσουμε τις ερευνητικές μας προσπάθειες σε εξέλιξη. Πρωταρχικός μας στόχος σε αυτό το στάδιο είναι η έρευνα και η αναφορά αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από οικολογικές συνθήκες. Ο απώτερος στόχος θα ήταν να λάβουμε αυτό που βρήκαμε και να εκτελέσουμε ελεγχόμενες εργαστηριακές μελέτες μεγάλης κλίμακας για να διευκρινίσουμε τις κατανοήσεις μας σε αυτόν τον τομέα έρευνας ", εξηγεί ο McFarlane.

«Συνεχίζουμε να εστιάζουμε την έρευνά μας στους ήχους των συναγερμών που προκαλούνται στην αδράνεια του ύπνου και ελπίζουμε να μοιραστούμε τα αποτελέσματά μας με την ευρύτερη κοινότητα στο εγγύς μέλλον».


Η μελέτη "Οι ήχοι συναγερμού, η μουσική και τα στοιχεία τους: Ανάλυση των αναφερόμενων αφύσικων αφυπνίσεων για την εξουδετέρωση της αδράνειας του ύπνου", συντάχθηκε από τον Stuart J. McFarlane, τον Jair E. Garcia, τον Darrin S. Verhagen και τον Adrian G. Dyer.

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη