Ορατότης πλανεύτρα... Οι άνθρωποι είναι εγωιστές σε ότι δεν ταιριάζει στην κοσμοθεωρία τους

Μας πλασάρουν ότι θέλουν, ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους ή τις συνήθως σκοτεινές επιδιώξεις τους. 
Ιεραρχούν τα μείζονα προβλήματα που τους συμφέρουν ή επιδικιώκουν να σκορπίσουν φόβο για να κρατάνε χαμηλά τις δονήσεις και τα φρονήματα των ανθρώπων

Ακόμη και στην εναλλακτική ενημέρωση οι εμμονές γίνονται μονομερείς και ακραίες, είτε με την "φάρσα" για την υπερθέρμανση του πλανήτη, είτε με τα εμβόλια, το φθοριούχο νερό ή τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα. 

Αυτό το άσπρο - μαύρο με τα συστημικά μέσα που λειτουργούν κάθετα υπέρ των εξουσιών του συστήματος, κάνει το παιγνίδι πολύ εύκολα χειραγωγίσιμο, για ένα παγκόσμιο ή τοπικό κοινό, που δεν έχει ανεβάσει τον γνωστικό του δείκτη, ανυψώνοντας την συνειδητότητά του για τον κόσμο.Οι άνθρωποι είναι εγωιστές για να απορρίψουν γεγονότα τα οποία δεν ταιριάζουν με την κοσμοθεωρία τους, ανεξάρτητα από τον πολιτικό προσανατολισμό τους. 

Τα ίδια ακριβώς γεγονότα ακούγονται διαφορετικά από τους ανθρώπους, ανάλογα με αυτά που ήδη πιστεύουν.

Αυτή την διαπιστωμένη κατάσταση την παίζουν στα χέρια τους, τα οικονομικά συμφέροντα μέσω των συστημικών ή άλλων μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης. 

Δεν είναι τωρινό φαινόμενο, απλά τώρα το επίπεδο των τεχνικών μέσων έχει αλλάξει πολλούς ορόφους προς τα πάνω. 

Ο Μακιαβέλι έγραφε για τη διάσπαση και την κατάκτηση ως στρατηγική ισχυρών ομάδων ή συμφερόντων για να κερδίσει και να διατηρήσει την εξουσία πριν από περισσότερα από 400 χρόνια ...

"Ο καθένας βλέπει τον κόσμο μέσω ενός αντικειμενοστρεφούς φακού ή άλλου, με βάση την ταυτότητα και τις πεποιθήσεις του."


Υπάρχει σωτηρία σε ένα μάτριξ που παράγει σύγχυση; 

Είμαστε ότι ... τρώμε από κάθε άποψη και για αυτό, το μέλλον είναι θολό, αν ο καθένας δεν μπορέσει να βρει την ισορροπία στο μυαλό και τα λογισμικά του... κοιτάζοντας μπροστά και ψηλά.

Ορατότης πλανεύτρα...

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη