Ticker

6/recent/ticker-posts

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων διαφθοράς τα θαλασσοδάνεια των εφοπλιστών

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων διαφθοράς τα θαλασσοδάνεια των εφοπλιστών

Νέα τροπή φαίνεται ότι παίρνει το δικαστικό θρίλερ “Βγενόπουλου”, καθώς η πρόσφατη ανάσυρση από τους Εισαγγελείς Διαφθοράς των φακέλων που σχετίζονται με τα αδικήματα που φέρεται να έχει διαπράξει ο Βγενόπουλος και οι συνεργάτες του, φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο το ρόλο και άλλων προσώπων που είχαν παραμείνει “εκτός του κάδρου ευθυνών” μέχρι σήμερα.


 
Τα πρόσωπα αυτά αφορούν μετόχους της MIG, τους εφοπλιστές Βενιάμη και Φράγκου, οι οποίοι συνδέθηκαν με το Βγενόπουλο στηρίζοντας ενεργά την επεκτατική δραστηριότητα του Ομίλου MIG. Η συμμετοχή τους αποδεικνύεται όμως ότι δεν ήταν με το αζημίωτο, αφού μέσω των διασυνδεδεμένων τραπεζών του Ομίλου MIG απέσπασαν δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων σε επιχειρήσεις τους, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν off shore και κατά συνέπεια δύσκολο να εντοπιστούν ως συσχετιζόμενες με τους ίδιους.

Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το γεγονός, ότι κατά το χρονικό σημείο στο οποίο η εισαγγελέας Γ. Τσατάνη διέταξε την αφαίρεση της δικογραφίας Βγενόπουλου από τους εισαγγελείς διαφθοράς – σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα – ήταν προτού ασκηθεί δίωξη στους εφοπλιστές Φράγκου και Βενιάμη για θέματα που σχετίζονταν με τη δραστηριότητά τους στην IRF European Finance Investments Ltd (IRF Fund).

Σύμφωνα με τα περιεχόμενα της έκθεσης της ΤτΕ, στον ‘Ομιλο Βενιάμη είχαν δοθεί από τη Marfin Egnatia Bank €70,8εκ για αγορά μετοχών MIG και $134 εκ USD για αγορά μετοχών του ΙRF. Oι χορηγήσεις εξασφαλίζονταν με μετοχές και τα δάνεια είχαν δοθεί με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, με αποπληρωμή κεφαλαίων στη λήξη τους, πέντε έτη από την ημερομηνία εκταμίευσής τους, και ενδιάμεσα πληρωμή μόνο τόκων. Στη συνδεδεμένη με τον Όμιλο Βενιάμη εταιρεία Mentele είχε παρασχεθεί επίσης δάνειο ύψους €25,9 εκ με ενέχυρο μετοχές IRF. O ίδιος ο κος Βενιάμης έλαβε δάνειο για αγορά μετοχών της MIG ύψους €17 εκ ευρώ. Στον Όμιλο Φράγκου, είχαν χορηγηθεί δάνεια ύψους €40,3 εκ ευρώ για αγορά μετοχών MIG με ευνοϊκούς όρους καθώς και $152 εκ για επενδυτικούς σκοπούς με και εξασφάλιση μετοχές IRF και Νavios. Στη συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Φράγκου Amadeus Maritime είχε παρασχεθεί επίσης δάνειο €14,9 εκ με ενέχυρο μετοχές IRF.

Στο IRF fund είχε επίσης παρασχεθεί δάνειο ύψους €270 εκ για επενδυτικούς σκοπούς με εξασφάλιση μετοχές των εταιρειών MIG και ΥΓΕΙΑ, προ της συγχώνευσης των τριών τραπεζών (Marfin, Egnatia, Laiki) στην Ελλάδα, το οποίο προέβλεπε επίσης εφάπαξ αποπληρωμή κεφαλαίων στη λήξη τον Σεπτέμβριο 2009 και παρατάθηκε τον Μάρτιο 2008 για 2 χρόνια χωρίς άλλη αλλαγή των όρων της σύμβασης από εγκριτικό κλιμάκιο στο οποίο συμμετείχε ο ίδιος ο Α. Βγενόπουλος, αν και ταυτόχρονα ήταν μέτοχος στο IRF Fund με ποσοστό άνω του 10% (15,38% σύμφωνα με οικονομικά αποτελέσματα έτους 2005).

Οι πιστωτικές διευκολύνσεις της εταιρείας IRF European Finance Investments σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΤτΕ θα έπρεπε να συνδέονταν για λόγους υπολογισμού των ΜΧΑ της Μarfin Egnatia Bank σύμφωνα με την νομοθεσία περί πιστωτικών ιδρυμάτων, με αυτές των ομίλων Φράγκου και Βενιάμη καθώς υπήρχε ουσιαστικό ενδιαφέρον και των δυο στην εταιρεία IRF. Kατά συνέπεια το σύνολο ανοιγμάτων του Oμίλου Φράγκου προς τη MEG ανερχόταν σε €445,5 εκ ή 39,77% της ενοποιημένης κεφαλαιακής βάσης της MEB και το σύνολο ανοιγμάτων για τον Όμιλο Βενιάμη σε €345,5 εκ ή 30,8% των κεφαλαίων της τράπεζας ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο του 25% των ιδίων κεφαλαίων που αφορούσε στο μέγιστο επίπεδο δανειοδότησης που μπορούσε σύμφωνα με τη νομοθεσία να ανέλθει ο δανεισμός των φίλων εφοπλιστών του Α. Βγενόπουλου, χωρίς βέβαια οι υπερβάσεις αυτές να αποτελέσουν πρόβλημα έναντι της ΤτΕ και αιτία αναμόρφωσης της κεφαλαιακής επάρκειας της ΜEB.

Παρόλα αυτά από πρόσφατα νομίμως ηχογραφημένες συνομιλίες στελεχών της Marfin οι οποίες διέρρευσαν στα ΜμΕ τα στελέχη της Marfin φαίνεται να ανησυχούν έντονα για την αφαίρεση των μετοχοδανείων από τα ΙΚ της Τράπεζας, όταν πλέον ο έλεγχος είχε περάσει στην ΚτΚ καθώς όσο ήταν στην αρμοδιότητα της ΤτΕ επί διοίκησης Προβόπουλου, το ίδιο γεγονός δεν φαίνεται να τους απασχολούσε.

Φαίνεται λοιπόν ο Όμιλος Βενιάμη να έχει λάβει συνολικά €189 εκ από τη MEB (θυγατρική της Marfin Popular Bank στην Ελλάδα), με το συνολικό άνοιγμα της Τράπεζας προς τον Όμιλο Βενιάμη να ανέρχεται σε €345,5 εκ περίπου εφόσον συνυπολογιστούν και τα δάνεια προς το IRF Fund στο οποίο είναι μέτοχος με ποσοστό περίπου 29% μέσω της offshore εταιρείας Mentele Enterprises Ltd με έδρα τα Marshall Islands.

Τα δάνεια αυτά καλύπτονται με τις μετοχές των ίδιων των εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικού ανοίγματος εξασφαλίσεων όταν η τιμή των μετοχών στη συνέχεια υποχώρησε σημαντικά στο Χρηματιστήριο χωρίς ποτέ να ανακάμψει. Την ίδια στιγμή όμως ο κος Βενιάμης ως κοινός μέτοχος του IRF και της MIG, εξασφαλίζει τεράστιες αποδόσεις από τις τοποθετήσεις του fund στη Marfin Popular Bank, η οποία τον δανειοδοτεί για αγορά των μετοχών της μέσω του IRF.

Οι επενδυτικές τοποθετήσεις του νυν Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών δεν έχουν μέχρι σήμερα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες θεσμικές και δικαστικές αρχές. Η συμμετοχή του κου Βενιάμη στην επενδυτική επιτροπή της MIG και η επιρροή του στη λήψη αποφάσεων δημιουργούν όμως προβληματισμό περί ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interest) και κατάχρησης προνομιακής πληροφόρησης (abuse of privileged information).

Τα δάνεια που έχουν παρασχεθεί στον Όμιλο Βενιάμη και στο ίδιο το IRF Fund παρουσιάζουν επί σειρά ετών τεράστια ανοίγματα εξασφαλίσεων λόγω της καθίζησης της τιμής των μετοχών εταιριών του Ομίλου MIG που παρασχέθηκαν ως εξασφαλίσεις. Αν και η Τράπεζα Πειραιώς μόλις πρόσφατα προέβη σε κεφαλαιοποίηση των δανείων του IRF Fund αυξάνοντας της συμμετοχή της στον Όμιλο MIG, παραμένει άγνωστο εάν κλήθηκε ποτέ ο εφοπλιστής Βενιάμης να προσφέρει περαιτέρω εξασφαλίσεις ή αντιθέτως προβαίνει σε συνεχείς ρυθμίσεις και αναχρηματοδοτήσεις των δανείων του χωρίς να καταβάλλει κανένα τίμημα έναντι των συσσωρευμένων υποχρεώσεών του αν και διατηρεί τεράστια κινητή και ακίνητη περιουσία.

Όλα τα άνωθι δημιουργούν ένα γκρίζο πέπλο περί νομιμότητας συναλλαγών, το οποίο αφορά σε πρόσωπα και καταστάσεις πέραν και πίσω του Βγενόπουλου και θα πρέπει σίγουρα να εξετασθεί από τους αρμόδιους εισαγγελείς, την ΤτΕ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών του SSM, ο οποίος και εποπτεύει πλέον τις τράπεζες επιδεικνύοντας μηδενικές ανοχές σε φαινόμενα κακοπιστίας και διαφθοράς.

@Kontra News

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια